Hopp til hovedinnhold

Om Kart i skolen

Grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter får tilgang til temakart og detaljerte kart for skolens nærområde eller fritt valgte områder.

Kunnskapsdepartementet er part i Norge Digitalt, et nasjonalt geodatasamarbeid med ca. 600 offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, nasjonale fagetater og departementer. Partenes data tilbys som online karttjenester.

Kartene finnes på https://kartiskolen.no. Nettstedet omfatter også modulene Kartquiz og Barnetråkk. FEIDE kan benyttes for pålogging til disse.

Naturfagsenteret (UiO), Kartverket og Skolelaboratoriet i realfag (UiB) samarbeider om løsningen. Nettstedet ble utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2008-2010 og ble overtatt av Senter for IKT i utdanningen fra 1.1.2010. Etter dette har løsningen blitt videreutviklet av Naturfagsenteret i samarbeid med Skolelaboratoriet i realfag (UiB).

I dag videreutvikles kartiskolen.no av Skolelaboratoriet i realfag (UiB) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.