Kolstiftar

Lage kullstifter i bålet Når vi lager kullstifter, gjennomfører vi en ufullstendig forbrenning. Prosessen er akkurat den somme som den som skjer nede i jorda under produksjon av kull, bare at vi fremskynder prosessen litt ved å tilføre varme fra bålet. Aktiviteten er hentet fra idépermen ”Læring i friluft”.

Brattvåg bsk Synnaland-"Runnane"

Lærested: Natur -saltvann, Natur -skog

Tidsbruk: 3 timar

Årstid: sommer, høst

Fag: Kunst og håndverk, Naturfag, Samfunnsfag

Klassetrinn: 6. trinn

Utstyr

Hermetikkbokser, knivar, al.folie, fyrstikker, ved, ståltråd

Kompetansemål

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag Etter 7. årstrinn Mangfold i naturen •fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske

Fenomener og stoffer •gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt  

 

Beskrivelse

Finn små bjørkepinner (men alle tresorter kan benyttes), omtrent på tykkelse med en blyant eller en finger. Spikk av barken og kutt pinnene i lengder som er litt kortere enn en hermetikkboks de så skal legges i. Legg pinnene så tett som mulig i boksen. Pakk aluminiumsfolie over åpningen, slik at boksen blir så tett som mulig, og sett den opp ned på bakken. Legg litt sand eller jord rundt nedre del av boksen slik at den står stødig og det ikke kommer luft til innholdet. Lag så et bål rundt boksen.   Det er også mulig å sette boksen inn i et bål som allerede er tent. Gjør da plass til boksen i midten og rak godt med glør omkring den.   La boksen med pinnene stå i bålet i omtrent 45 minutter. Hvor lenge den trenger stå avhenger av pinnenes tykkelse og bålets varme. Om pinnene tas ut for tidlig vil de ikke være forkullet helt gjennom, mens om de blir stående for lenge vil de bøye seg og begynne å gløde.   La boksen stå til avkjøling på et ikke brannfarlig sted, da oksygentilførsel etter at boksen er tatt ut av bålet kan føre til at kullstiftene antennes.

Dette er et godt utgangspunkt for å snakke om årsak og virkning, spesielt hvis kullstiftene antenner etter at de er tatt ut av bålet!   Når kullstiftene er avkjølt kan dere ta dem ut av boksen og tegne med dem! For å fiksere tegningene som lages med kullstifter kan dere spraye dem med vanlig hårspray. Tegningene kan så henges opp med klyper på en hyssing mellom to trær – så har dere kunstutstilling i skogen!

Opprettet: 28.01.2013.  Sist oppdatert: 19.06.2013.

Innholdet på denne siden er levert fra ekstern part og er ikke kvalitetssikret av Kart i skolen ved Naturfagsenteret.