Nyhetsarkiv

24.09.2013

17.-18. oktober arrangeres Naturfagkonferansen i Oslo.

Torsdag 17. oktober kl. 13:30-15:00 kan du lære mer om bruk av kartiskolen.no i sesjon A1.3 «Bedre feltarbeid med Kart i skolen og Miljølære.no». Her tar vi for oss bruk av grunnkart, aktuelle temakart og nyttige verktøy til bruk i forbindelse med feltarbeid.

Naturfagkonferansen er gratis. Du finner mer informasjon om på naturfagsenteret.no.
Program 2013
Påmelding

20.09.2012

18. og 19. oktober arrangeres Naturfagkonferansen i Oslo. Det blir også i år mulighet for å få oppdatert kunnskap om kart.

Torsdag 18. oktober har vi stand i Georg Sverdrups hus.

Fredag 19. oktober er det to verksted om Kart i skolen:

 • kl. 11.00-12.30: Digitale kart på kartiskolen.no
 • kl. 13.30-14.30: Kart i skolen og naturaktiviteter

 Naturfagkonferansen er gratis. Program og praktisk informasjon finner du her.

07.05.2012

Det er fjerde gang Kart i skolen er på NKUL, og vi takker for god tilbakemelding fra forrige gang. I år har verkstedet fokus på utprøving av en ny kartquiz-modul. Det er dessverre ingen ledige plasser på verkstedet i øyeblikket. Hvis det blir ledige plasser på torsdag, vil vi annonsere disse på: http://twitter.com/kartiskolen .

Innhold fra NKUL 12 blir lagt ut her.

30.03.2012

Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen arrangerer kurs om Kart i skolen 18. april 2012. Kurset gir en introduksjon til Kart i skolen med fokus på praktisk bruk. Det blir en først en felles introduksjon til verktøyet, og videre arbeid på datalab. Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon underveis. Kurset er egnet for lærere både i grunnskole og videregående skole.
Les mer om kurset
Påmelding

29.03.2012

Vi har den siste tiden oppdatert flere temakart med nye karttjenester og tegnforklaringer. Det er også lagt til noen nye temakart.
I kategorien Generell kartinformasjon er kartlaget Sjøgrenser oppdatert med den nye grensa mot Russland. Det er også lagt til et nytt kartlag Grunnkretser. Dette viser alle norske grunnkretser, som er en finoppdeling av en kommune.

Andre oppdateringer

Forurensning og klimagasser:

18.10.2011

Kart i skolen har nå fått bedre støtte for navigasjon i kartet fra nettbrett (iPad, Galaxy Tab m.fl). Nå kan du også panorere og zoome i kartet fra en touch screen som støtter dette. En del menyer og verktøy er fremdeles ikke optimale for nettbrett, men det jobbes videre med forbedret støtte. Send oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer.

Med tastatur kan du også benytte piltaster til å panorere kartbildet med og +/- til å zoome med.

 

 

17.10.2011

Kart i skolen blir presentert på Naturfagkonferansen 20.-21. oktober 2011.  Vi har stand begge dager i inngangshallen i Georg Sverdrups hus. Her presenterer vi nyheter, du vil få svar på spørsmålene dine og få muligheten til å prøve Kart i skolen. Velkommen til standen vår!

Følg også Kart i skolen på Twitter: @kartiskolen .

 

24.08.2011

22. august la R/V Knorr ut fra Reykjavik på Island med kurs for Danmarksstredet. Norske og utenlandske forskere skal den neste måneden undersøke havstrømmer i dette området. En journaliststudent fra Universitetet i Bergen er også ombord. Han skriver blogg om undersøkelsene og livet ombord.

Skolelaboratoriet i realfag (UiB) har i samarbeid med Kart i skolen utviklet et norsk nettsted for dette toktet. Her kan du følge R/V Knorr sin rute og se blogginnleggene på kartet. Elevene kan stille spørsmål i kommentarfeltet på blogginnleggene.

15.08.2011

Det kommer hele tiden nye tjenester fra partene i Norge Digitalt. Vi har oppdatert flere temalag på Kart i skolen. Dette gjelder spesielt i kategoriene "Geologi", "Naturfarer", "Natur og miljø" og "Skog og jordbruk". Mange kartlag har også fått oppdatert tegnforklaring og informasjon.
Det er også lagt til noen nye temalag (klikk på lenken for å vise eksempel):

Natur og miljø
24.06.2011

Hvordan er dialektene langs Hurtigruten? Brukt Kart i skolen og bli bedre kjent med norske dialekter. For å høre dialektprøven klikker du på i-knappen på ikonlinja og drar en firkant rundt den dialektprøven du vil vite mer om. I høyre ramme får du opp stedsnavnet og en pil ut til høyre. Klikk på pilen. Kartet zoomer seg inn på stedet og i snakkebobla kan velge spill av lyd eller mer info om dialekten blant annet lydskrift – se bildet.

Kartet med dialektprøver finner du her.

22.06.2011

Hurtigruten og Kongeskipet side om side ved innseilingen til Kirkenes. En fantastisk avslutning på en folkefest. Skipstrafikken (AIS) langs kysten vår kan vises i sanntid på Kart i skolen. For å gjøre dette må man være pålogget. Slå deretter på AIS som du finner i kategorien Kyst og sjøfart. Du får se all trafikk i hele Norden. Zoom deg inn for å se Hurtigruten.

27.05.2011

I en artikkel publisert i tidskriftet Naturfag (1/2011) oppsummeres mye av det Kart i skolen har utviklet de siste årene. Det blir gitt eksempler på bruk i forskjellige fag. Du får også vite litt geografiske informasjonssystemer (GIS), undervisningsopplegg og hvordan vi ser for oss at digitale kart utvikler seg i framtiden.

Hele artikkelen fra Naturfag 1/2011 kan lastes ned her.

Tidskriftet Naturfag blir utgitt av Naturfagsenteret, og du kan få det gratis tilsendt. Mer informasjon finner du her.

02.05.2011

Vi er også i år med på NKUL-konferansen i Trondheim.

Presentasjon og oppgaver fra NKUL er lagt ut her.

05.04.2011

Vi har i det siste gjort noen mindre endringer på verktøylinja og i menyene. De viktigste endringene er:

 • Grunnkartmenyen er flyttet fra kartbildet, og ligger nå sammen med de andre kartlagene til venstre. Det er også lagt til et nytt grunnkart «Norge (bare grenser)». Du kan nå slå av alle grunnkart.
 • Ny meny for påloggede brukere.
 • Ny knapp for fullskjerm og utskrift på verktøylinja.
31.03.2011

Vi samarbeider nå med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) om presentasjon av alle kirkebygg i Den Norske Kirke på Kart i skolen. Kirkebyggene presentert med nøyaktige koordinater. I tillegg finner du hvilket bispedømme, prosti og sokn kirken tilhører. Kirkebyggene er plassert i tidsepoker, og du kan finne nøyaktig byggeår for hver kirke. Det vil etterhvert komme bilder og lenke til mer informasjon om hvert bygg. Alle kirker er også søkbare på navn.

Se karlaget her.

24.03.2011

GeoForum er en organisasjon for bedrifter og etater som jobber med kart og geomatikk. Det arrangeres en årlig konferanse. De siste årene har det vært en egen dag beregnet på lærere, slik er det også i år.

Torsdag 7. april kan du som lærer delta gratis på Sesjon E. Programmet begynner kl. 9.00. Kart i skolen presenteres kl. 09.30 med foredraget «Kart i skolen -Engasjer elevene med interaktiv undervisning» av Terje Kristensen (UiO).

For fullstending program se: http://geokonferanser.no/index.php/program Deltakelse denne dagen er gratis for lærere.

23.03.2011

Vi har den siste tiden gjort noen endringer på kategorier og lagt til flere temalag.

 • Tidligere kategori «Historiske kart» er nå delt opp. Flyfoto, amtskartene og historiske bykart ligger nå i kategorien «Historsiske kart og flyfoto». Vi har flyttet resten av innholdet til egen kategori «Kulturminner».
 • Ny kategori «Samferdsel». Her skal vi samle en del data om samferdsel i Norge. Så langt finner du temalagene «Flyplasser» og «Trafikkmengde» i denne kategorien. Trafikkmengde gir en oversikt over antall kjøretøy på europaveier, riksveier og fylkesveier i Norge. Datagrunnlaget er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Se temalagene flyplasser og trafikkmengde.

29.10.2010

I høst har Kart i skolen-prosjektet begynt å samarbeide med NRK Skole. Resultatet er at vi nå kan presentere et utvalg klipp (lyd og video), som er georefererte på Kart i skolen. Elever kan på denne måten bruke klippene sammen med andre temakart i Kart i skolen.

Klippene fra NRK Skole finner du her.

20.10.2010

Vi har laget en helt ny screencast som oppsummerer de viktigste funksjonene på Kart i skolen. Du får blant annet vite litt om grunnkart, temakart, hvordan du måler areal og tegner i kartet. Presentasjonen er egnet både for elever og lærere.

 

20.10.2010

Noen nyheter fra de siste ukene er:

 • Nye temalag med høgskoler og universiteter, fagskoler og folkehøgskoler.
 • Klipp fra NRK-skole
 • Kategorier er nå inndelt alfabetisk, med unntak av «Generell kartinformasjon» og «Skole».
 • Noen tjenester er lagt ned og erstattet med nye.
 • Forbedret søk på stedsnavn.
 • Ny quiz-modul.
20.10.2010

Kart i skolen blir presentert på Naturfagkonferansen 21.-22. oktober 2010. Terje Kristensen holder plenumsforedrag med tittelen «Moderne kartressurser til alle elever – Kart i skolen», aud. 1 Georg Sverdrups hus torsdag kl. 17.30-18.00. Vi har også stand begge dager i inngangshallen i Georg Sverdrups hus. . Her presenterer vi nyheter, du vil få svar på spørsmålene din og få muligheten til å prøve Kart i skolen i praksis. Vi kommer også til å ha et par GPS-er tilgjengelig dersom du vil prøve å registrere egne data. Velkommen til standen vår.

28.09.2010

Vi har laget en innføringsvideo om bruk av Kart i skolen i forbindelse med eksursjoner i naturfag. Videoen gir selvsagt gode tips om bruk av Kart i skolen generelt.

28.09.2010

Ti skoler har fått støtte fra Den naturlige skolelsekken for å lage undervisningsopplegg der de bruker Kart i skolen. Prosjektet kalles stedsbasert læring og gjennomføres i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund.
Les mer om prosjektet her.

05.05.2010

Fra 4. mai 2010 kommer du ikke lenger direkte til kartklienten, men til denne portalsiden. Her vil du finne undervisningsopplegg/oppgaver og andre artikler relatert til bruk av kart. I tillegg vil denne siden være nyttig å besøke for å holde seg oppdatert på nye funksjoner og holde dialog med andre brukere.

For deg som har brukt Kart i skolen tidligere så vil du merke at vi har lagt ut nye ikoner på verktøylinjene. Endringen er basert på ønsker fra brukerne, og vi håper at dette ikke medfører problemer for deg som bruker.

Det er Skolaboratoriet i realfag (UiB) som nå er ansvarling for teknisk drift av både portal og kartklient.

16.04.2010

Kart i skolen blir presentert på NKUL 10 med sesjon torsdag 6. mai kl. 13-14.30 og verksted fredag 7. mai kl. 10.15-11.45. I tillegg har vi stand under hele konferansen.

Presentasjoner og oppgaver fra NKUL 10 finner du på vår NKUL-side.

15.12.2009
 • Oppdatert printfunksjon (alle grunnkartlag inkluderes nå)
 • Første versjon av hjelpetekst
 • Cursor oppdateres ift valgt verktøy
 • Nytt verktøy for transformasjon av koordinater
 • Funksjon for å sette bakgrunnsfarge på menyknappen, slik at denne synes bedre
 • Highlight av søkeresultater (både geografisk og på attributt)
 • Støtte for flere skrivemåter på geografiske koordinater
 • Mulighet til å sette zoomnivå ved søk
 • Mail ved glemt passord
03.08.2009

Kartklienten er oppdatert med ny funksjonalitet. Nå er kartklienten oppdatert, følgende er nytt:

 • Europakart
 • Kopier URL
 • Drop down lister i forbindelse med søk på gnr/bnr er fikset
 • Ny knapp for tussmørke (sol/måne opp og ned)
 • Funksjon som viser hvor mange lag som er påskrudd i en kategori
 • Omstrukturering av meny for å gjøre nye funksjoner mer logisk gruppert
 • Små justeringer på grunnkartnavnene
31.05.2009

Kart i skolen ble presentert på NKUL 09 i Trondheim. Du finner lenke til presentasjoner her.