Matematikk med måleverktøy og Kart i skolen

Odda ungdomsskole er en av de norske skolene som deltar i EU-prosjektet iTec. Prosjektet handler om utprøving av IKT-baserte undervisningsopplegg med fokus på matematikk og naturfag, og blir kooordinert av Senter for IKT i utdanningen her i Norge.
Elevene arbeidet med geometriske former på utearealet til skolen. Det ble målt opp distanser og areal ute med GPS, lasermåler, målbånd og målehjul. Vertøyene for å måle lengder og areal på kartiskolen.no ble brukt for å sammenligne målinger i kartet med målinger i felt. Elevene lastet også opp sine GPS-spor til kartiskolen.no.

Se video om prosjektet (YouTube)