Bedre grunnkart i Oslo

Helt siden Kart i skolen ble startet, har skolene i Oslo manglet de mest detaljerte grunnkartene. I andre kommuner har vi hatt detaljkart med bygninger og gangstier, men dette har manglet på Oslo-kartet. 14. desember 2013 ble Oslo kommune medlem av Norge Digitalt, og flere detaljer for Oslo har blitt tilgjenglig i kartene hos oss nå i 2014.

Elevene i Oslo kan nå bruke mer detaljerte grunnkart sammen med de andre kartene på kartiskolen.no.