Kom i gang

Det er lett å komme i gang med Kart i skolen. Vi har laget to introduksjonsvideoer og et undervisningsopplegg, som fokuserer på bruk av funksjoner i kartklienten.

I dette opplegget lærer elevene de mest grunnleggende funksjonene i Kart i skolen: zooming, søk, avstands- og arealmåling, lenking til spesifikt kartutsnitt, utskrift, slå på/av grunnkart og kartlag.

Vi har laget en screencast som oppsummerer de viktigste funksjonene på Kart i skolen. Du får blant annet vite litt om grunnkart, temakart, hvordan du måler areal og tegner i kartet. Presentasjonen er egnet både for elever og lærere.

Vi har laget en innføringsvideo om bruk av Kart i skolen i forbindelse med eksursjoner i naturfag. Videoen gir selvsagt gode tips om bruk av Kart i skolen generelt.

Denne artikkelen oppsummerer mye av det som Kart i skolen har utviklet de siste årene, og gir eksempler på bruk i forskjellige fag. Du får også vite litt geografiske informasjonssystemer (GIS), undervisningsopplegg og hvordan vi ser for oss at digitale kart utvikler seg i framtiden.