Barnetråkk

I samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter har vi lanserte vi i 2014 en ny versjon av Barnetråkk. Både elever og lærere logger seg inn med FEIDE, og løsningen er enkel å ta i bruk. Elevene kan tegne veier og merke steder de benytter. Planleggere i kommunen får tilgang til en egen modul til bruk i analyse av resultatene og kan laste ned data til bruk i f.eks. kommuneplaner.

Les mer på barnetråkk.no