Vindenergi

Fag: 
Geofag
Trinn: 
Vg1
Vg2

Vindenergi er et viktig satsningsområde for Norge. Foreløpig finnes det ikke mange vindenergiverk sammenlignet med andre lande i Europa. Det er vestkysten av Norge som har de beste forholdene for utnyttelse av slik energi – noe som også er blitt gjort i historisk. For noen generasjoner siden var det flere hundre ”vindmaskiner” spredt ut over Jæren.
Ved plasseringen av vindenergiverk er det mange forhold å ta hensyn til og til tider er det konfliktfylt.

Oppgave

  1. Velg Rogaland fylke og Hå kommune
  2. Legg på temalaget for ”Vindenergiverk” under temaet ”Energiresurser”.
  3. Zoom inn på området omkring grensene mellom Hå, Egersund, Bjerkreim, Time og Gjesdal kommune. Du ser et kartbilde omtrent som dette:
  4. Sett på tegnforklaringen til temaet og finn ut hvor mange ulike typer av vindenergiverk som er i området og hvor mange det er av hver type.
  5. Det er flest vindenergiverk hvor det er søkt konsesjon – hvorfor?
  6. Finn ut om det er arealkonflikter med noen av temaene under ”Natur og miljø” temaet.
  7. Det er viktig at den genererte elektrisiteten kan koples til det eksisterende elektriske ledningsnettet. Slå på laget "Kraftledninger". Mål den korteste avstanden fra alle Vindenergiverkene – både de som eksistere og de som det bare er søkt konsesjon om. Vurder om avstanden til kraftledningene har betydning for plasseringen av vindenergiverkene.