Kartleggingen av landet vårt

Statens Kartverk har laget en artikkel som gir en oversikt over den historiske utviklingen av kartene. Artikkelen tar for seg historien om kartleggingen av landet fra 1700-tallet og fram til i dag. Les artikkelen her.