Geotopundersøkelser

Fag: 
Geofag
Trinn: 
Vg2
Vg3

Bruk av Kart i skolen til forundersøkelse og bearbeidelse av geotopundersøkelser. Elevene kan også gjerne bruke andre karttjenester enn Kart i skolen eller gratis GIS-programvare (f.eks. Quantum GIS), men vær oppmerksom på at det kan være mer tidskrevende og innebære tekniske utfordringer.

Oppgave

  1. Zoom inn på området rundt geotopen som skal bli undersøkt.
  2. Slå på de ulike kartlagene, eksporter kartene som jpg-filer, så de kan brukes i et tekstbehandlingsprogram til rapport eller oppgave.
  3. Lag et utvalg kart ulik målestokk.
  4. Legg på relevante temalag og eksporter kartene. Husk å få med tegnforklaringen på de ulike temakartene.
  5. Samle alle kartene i et dokument og beskriv geotopen ut i fra de opplysninger som kan hentes ut av kartene.
  6. For meteorologiske data (værmeldinger) må kartene hentes ned en eller flere ganger daglig.