Barnetråkk

Fag: 
Geografi
Trinn: 
5-7. klasse
8-10. klasse

Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene.

Dette gir kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging. Barn og unge får med ”Barnetråkk” en reell mulighet for medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser. Dette er viktig for demokratiopplæring, for utvikling av stedsidentitet og styrking av ansvarsfølelse og deltakelse.

Denne oppgaven bør gjennomføres i samarbeid med kommunen hvis en ønsker å sikre at registreringene skal bli benyttet av kommunen og blir tatt på alvor inn i mot planprosessene.

Ny versjon i 2014

I 2014 er det utviklet et ny versjon av Barnetråkk i samarbeid mellom Norsk design- og arkitektursenter (tidl. Norsk Form) og Naturfagsenteret. Alt om denne finner du på barnetråkk.no

Den forrige versjonen utvikles ikke lenger, og skal kun brukes til å hente eksisternede data. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye versjonen.

Kort om versjonen fra 2010

 • Veileder er utarbeidet av Norsk Form i samarbeid med Kartverket, og beskriver metode og gjennomføring av prosjektet. Her finner du svar på alt du måtte lure på.
 • Elevene kan blant annet tegne inn:
  • skoleveien sin, og angi om den er trygg eller farlig
  • leke- og oppholdsarealer
  • steder de liker, unngår eller ønsker å utbedre
 • Før oppgaven kan gjennomføres må skolen/klassen opprette en bruker og sende e-post til post@kartiskolen.no for å be om tilgang til å registrere barnetråkk.
 • Fra kommunen kan det være lurt å kontakte en eller flere i listen under før dere går i gang med registreringene:
  • kommuneplanlegger
  • folkehelsekonsulent
  • barnas talsperson i plansaker
 • Kapittel B), side 24 beskriver den praktiske bruken ved registrering i kartløsningen. Kartløsningen er oppdatert siden veilederen er laget, og under kan du se hvordan verktøyikonene har endret seg i den oppdaterte løsningen.
VedleggStørrelse
veileder_barnetrakk_2010.pdf6.56 MB