Produksjon av moderne kart

En film som viser hvordan nye kart produseres og noen bruksområder for kart. Den tar for seg innsamling av data ved hjelp av laserscanning og flyfoto. Vi følger dataene videre til ortofoto og til ferdige kart. Det vises også eksempler på ulik bruk av kart.

Filmen er laget av Geovekst, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Statens Kartverk, Telenor, energiverkene og norske kommuner.