Fagstoff

Her vil du finne artikler om kart og bruk av datasettene i Kart i skolen. Du vil også finne en del artikler om relaterte tema.

En film som viser hvordan nye kart produseres og noen bruksområder for kart. Den tar for seg innsamling av data ved hjelp av laserscanning og flyfoto. Vi følger dataene videre til ortofoto og til ferdige kart. Det vises også eksempler på ulik bruk av kart.

Statens Kartverk har laget en artikkel som gir en oversikt over den historiske utviklingen av kartene. Artikkelen tar for seg historien om kartleggingen av landet fra 1700-tallet og fram til i dag. Les artikkelen her

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å lokalisere steder.