Om Kart i skolen

Grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter får tilgang til temakart og detaljerte kart for skolens nærområde eller fritt valgte områder.

Kunnskapsdepartementet har inngått avtale med Norge Digitalt, et nasjonalt geodatasamarbeid med ca. 600 offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, nasjonale fagetater og departementer. Partenes data tilbys som online karttjenester.

Denne webportalen inneholder undervisningsopplegg, fagstoff og nyheter fra prosjektet. Kartene finnes på http://kartiskolen.no Nettstedet omfatter også modulene Kartquiz og Barnetråkk. FEIDE kan benyttes for pålogging til disse.

Naturfagsenteret (UiO), Kartverket og Skolelaboratoriet i realfag (UiB) samarbeider om løsningen. Prosjektet ble utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2008-2010 og ble overtatt av Senter for IKT i utdanningen fra 1.1.2010. Løsningen er åpent tilgjengelig og blir nå videreutviklet av Naturfagsenteret.