Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

Aktuelt

12.09.2017

Vi har lansert en ny versjon av vår hovedkartvisning på kartiskolen.no. Denne fungerer godt på mobil og nettbrett, og gir oss videre utviklingsmuligheter. Har du allerede planlagt undervisning med den forrige versjonen, vil du en tid framover finne denne på kart.kartiskolen.no

01.03.2015

I samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter har vi lanserte vi i 2014 en ny versjon av Barnetråkk. Både elever og lærere logger seg inn med FEIDE, og løsningen er enkel å ta i bruk. Elevene kan tegne veier og merke steder de benytter. Planleggere i kommunen får tilgang til en egen modul til bruk i analyse av resultatene og kan laste ned data til bruk i f.eks. kommuneplaner.

Les mer på barnetråkk.no

17.12.2012

I kartquiz skal elevene plassere fjelltopper, fylker, tettsteder, innsjøer og nasjonalparker på kartet. Det er også oppgavesett med dialektprøver og bilder.

På denne modulen kan du også bruke FEIDE-pålogging. Med FEIDE får dere også tilgang til oppgaver fra skolens nærområde.

Du finner kartquiz her.