Fagstoff

Her vil du finne artikler om kart og bruk av datasettene i Kart i skolen. Du vil også finne en del artikler om relaterte tema.

Denne artikkelen oppsummerer mye av det som Kart i skolen har utviklet de siste årene, og gir eksempler på bruk i forskjellige fag. Du får også vite litt geografiske informasjonssystemer (GIS), undervisningsopplegg og hvordan vi ser for oss at digitale kart utvikler seg i framtiden.

Kart i skolen viser cachede grunnkart. Det vil si at kartbildene er forhåndslaget på serveren i bestemte zoomnivåer Målestokken kan derfor ikke velges fritt. Mellom hvert zoomnivå er det en fordobling eller halvering av målestokken. 1:50000 som vi er vant til fra turkart, er blitt til 1:59971.

En film som viser hvordan nye kart produseres og noen bruksområder for kart. Den tar for seg innsamling av data ved hjelp av laserscanning og flyfoto. Vi følger dataene videre til ortofoto og til ferdige kart. Det vises også eksempler på ulik bruk av kart.

Vi har laget en screencast som oppsummerer de viktigste funksjonene på Kart i skolen. Du får blant annet vite litt om grunnkart, temakart, hvordan du måler areal og tegner i kartet. Presentasjonen er egnet både for elever og lærere.

Vi har laget en innføringsvideo om bruk av Kart i skolen i forbindelse med eksursjoner i naturfag. Videoen gir selvsagt gode tips om bruk av Kart i skolen generelt.

Statens Kartverk har laget en artikkel som gir en oversikt over den historiske utviklingen av kartene. Artikkelen tar for seg historien om kartleggingen av landet fra 1700-tallet og fram til i dag. Les artikkelen her

Kart i skolen er et FoU-prosjekt der vi gjør digitale karttjenester tilgjengelig for skolebruk. Både utvikling av ny teknologi og utforskning av nye, digitale arbeidsformer i fagene står sentralt.

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å lokalisere steder.