Fortell om stedet der du bor. Dra og slipp klistremerkene inn på kartet.

Du kan skrive kommentarer til hvert klistremerke.

Her skal du tegne veien du bruker til skolen, og veier du bruker på fritiden.


Velg en av knappene og tegn i kartet.

Tegne veier på nettbrett

  • Velg "Skolevei" eller "Fritidsvei".
  • Lag punkter i kartet med fingeren.
  • Avslutt med å trykke to ganger i samme punkt.