Om Kart i skolen

Grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter får tilgang til temakart og detaljerte kart for skolens nærområde eller fritt valgte områder.

Kunnskapsdepartementet har inngått avtale med Norge Digitalt, et nasjonalt geodatasamarbeid med ca. 600 offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, nasjonale fagetater og departementer. Partenes data tilbys som online karttjenester.

Denne webportalen inneholder undervisningsopplegg, fagstoff og nyheter fra prosjektet. Kartene finnes på http://kart.kartiskolen.no Elever og lærere kan selv legge inn egne registreringer og laste opp data fra GPS. Dette krever brukernavn og passord. Foeløpig kan man registrere seg selv her. FEIDE kan brukes til pålogging i modulene Kartquiz og Barnetråkk.

Naturfagsenteret (UiO), Kartverket og Skolelaboratoriet i realfag (UiB) samarbeider om løsningen. Prosjektet ble utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2008-2010 og ble overtatt av Senter for IKT i utdanningen fra 1.1.2010. Løsningen er åpent tilgjengelig og blir nå videreutviklet av Naturfagsenteret.